www.epescarul.ro

luni01242022

Last updateWed, 01 Oct 2014 4pm

Back You are here: Home Info Utile LEGISLATIE

Dreptul de pescuit in bazine piscicole naturale

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ORDIN Nr. 1133 din 28.10.2005 privind dreptul de pescuit in bazine piscicole naturale
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale - in baza : - referatului de aprobare nr. 2529 / 20.10.2005, - prevederilor lit. e) a art. 73, art. 13, alin. 1, 3, 4 aleart. 132, art. 15, din Legea 192 / 2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, - prevederilor Hotararii Guvernului nr. 865 / 2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, - prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155 / 2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale,cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezentul :89

ORDIN Art. 1 Dreptul de pescuit in bazinele piscicole naturale apartine statului, este dat de autorizatia de pescuit si se exercita prin permisul de pescuit. Art. 2 Autorizatia de pescuit este un document cu regim special, emis si eliberat anual de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si contine date referitoare la : zona de pescuit, gestionarul resurselor acvatice vii, populatia de pescari, nave si ambarcatiuni, beneficiarii resurselor acvatice vii si cotele alocate. Art. 3 Autorizatia de pescuit poate fi : a) autorizatie de pescuit in scop comercial ; modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in anexa nr. 1 ; b) autorizatie de pescuit recreativ/sportiv ;modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in anexa nr. 2 ; c) autorizatia de pescuit in scop stiintific; modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in anexa nr. 3 ; d) autorizatia speciala pentru capturarea reproducatorilor; modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in anexa nr. 4. ROMANIA Art. 4 Zonele de pescuit se stabilesc de catre gestionarii resurselor acvatice vii si se comunica anual Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura pana la 31 noiembrie pentru anul urmator, pentru a fi inscrise in autorizatie. Art. 5(1)Gestionarul resurselor acvatice vii poate delega, dupa caz, parte din atributiile sale, pe baza de contract, catre pescari - persoane fizice autorizate, organizatii de pescari sau persoane juridice legal constituite, denumite in continuare gestionari delegati. (2)Gestionarul are obligatia de a solicita Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura inscrierea gestionarului delegat in autorizatia de pescuit. Art. 6 (1)Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura nominalizeaza la propunerea gestionarului resursei acvatice vii, centrele de prima vanzare cu punctele de descarcare arondate. (2)Gestionarul resursei acvatice vii are obligatia de a propune cel putin un centru de prima vanzare cu punctele de descarcare arondate pentru fiecare zona de pescuit. Art. 7(1)Gestionarul/gestionarul delegat este furnizorul resursei acvatice vii capturate si are obligatia de a intocmi avizul de insotire a marfii si factura fiscala, pe specii si cantitati, la punctul de descarcare, acestea fiind si documente legale in vederea monitorizarii capturilor. (2) Gestionarul/gestionarul delegat are obligatia de a completa fisa de captura pentru sturioni, al carei model este prezentat in anexa nr. 5. (3)Gestionarul are obligatia de a transmite periodic Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura rezultatele monitorizarii. Art. 8(1)Gestionarul resurselor acvatice vii are obligatia de a aronda detinatorii de permis de pescuit in baza solicitarii acestora, unei zone de pescuit si de a transmite arondarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in vederea inscrierii acestora in autorizatia de pescuit. (2) Detinatorii de permis trebuie sa solicite arondarea la cel putin o zona de pescuit, in vederea exercitarii dreptului de pescuit prin permis. Art. 9 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura va inscrie in autorizatia de pescuit comercial numarul de identificare al navelor/ambarcatiunilor care isi desfasoara activitatea de pescuit comercial in zona respectiva. Art. 10 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura inscrie in autorizatiile de pescuit comercial cota de pescuit, pe specii, alocata fiecarei zone de pescuit. Art. 11(1)Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura trasmite autorizatia gestionarului, in termen de 15 zile de la solicitarea acestuia. (2)Gestionarul elibereaza autorizatia de pescuit emisa de Agentia Nationale pentru Pescuit si Acvacultura gestionarului delegat desemnat conform art. 5. Art. 12 Agentia Nationala pentru pescuit si Acvacultura,   la propunerea personalului propriu cu drept de control, a  gestionarilor  sau a institutiilor abilitate cu drept de control,  decide, dupa caz, retragerea, suspendarea pentru o perioada de maxim 90 de zile sau anularea autorizatiei de pescuit. Art. 13 Autorizatiile de pescuit eliberate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza valabilitatea. Art. 14 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga:

- Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.430/2005 privind acordarea dreptului de pescuit in scop recreativ /sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 506 din 15 iunie 2005 ; - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.350/2001 pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 617 din 1 octombrie 2001, precum si orice alte prevederi contrare prezentului ordin . Art. 15 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. MINISTRU Gheorghe FLUTUR ANEXA 1 - fata ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA Seria AP nr. .. .. .. AUTORIZATIE DE PESCUIT COMERCIAL ANUL / PERIOADA?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? I. ZONA DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? CPV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? II. GESTIONARUL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. ? GESTIONARUL DELEGAT.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? CTR.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? /.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? CUI 13 casete III. POPULATIA DE PESCARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 randuri a 3 coloane a 9 casete ANEXA 1 - verso IV. EFORT DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 randuri a 15 casete V. COTA ALOCATA PE SPECII U/M 10 randuri a : 16 casete 5 casete PRESEDINTE PD .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. ANEXA 2 ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA Seria AP nr. .. .. .. AUTORIZATIA DE PESCUIT RECREATIV / SPORTIV ANUL / PERIOADA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. I. ZONA DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. II. GESTIONARUL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. III. GESTIONARUL DELEGAT.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. CTR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? CUI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. CTR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CUI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. CTR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CUI 13 casete IV. BAZINE PISCICOLE NATURALE? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..?? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ..  .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. ..  ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. ..  .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ?pana  la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. .. ..  .. .. ..  .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?  de la?..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ..  .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana  la?.. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ?pana  la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? de  la?.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ? de la?..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ?pana la?.. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana  la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. PRESEDINTE ANEXA 3 ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA Seria AP nr. .. .. .. . AUTORIZATIA DE PESCUIT IN SCOP STIINTIFIC ANUL / PERIOADA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I. ZONA DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. BAZINE PISCICOLE NATURALE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ..  ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. ..  ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. ..  .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana  la?..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II. GESTIONARUL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. TEMA DE CERCETARE.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CTR.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? / .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..??CUI 13 casete III. EFORT DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 randuri a 15 casete IV. UNELTE, DISPOZITIVE SI METODE DE PESCUIT 1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. V. RESPONSABILUL CU TEMA DE CERCETARE : NUME .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. PRENUME.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..CNP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. NUME.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..PRENUME.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?????CNP 10 randuri a 13 casute VI. . SPECIA SI COTA ALOCATA CERCETARII 10 randuri a : 16 casete 5 casete 3 casete PRESEDINTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. KG BUC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. KG BUC ANEXA 4 ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA Seria AP nr. .. .. .. . AUTORIZATIA SPECIALA PENTRU CAPTURAREA REPRODUCATORILOR ANUL / PERIOADA.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ZONA/ZONE/TRONSOANE DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II. GESTIONARUL   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. GESTIONARUL DELEGAT.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CTR.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? / .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? CUI 13 casete III. POPULATIA DE PESCARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 randuri a 3 coloane a 9 casete IV. EFORT DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 randuri a 15 casete V. COTA DE PESTE ALOCATA 10 randuri a : 16 casete 5 casete 3 casete PRESEDINTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. KG BUC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. KG BUC Punct de debarcare .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. Administrator .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. FISA DE CAPTURA PENTRU STURIONI NR. .. .. .. .. .. .. data .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Zona de pescuit/tronsonul?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Locul capturarii sturionului .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Caracteristicile exemplarelor capturate: Specificatia UM Exemplar 1 Exemplar 2 Exemplar 3 Exemplar 4 Denumirea speciei Sex M/F Lungime cm. Greutate totala Kg Greutate dupa eviscerare Kg Greutatea icrelor Kg Greutatea laptilor kg Marca aplicata Nume si prenume pescar Nr. permis Nr. Autorizatie Marcajul exterior al ambarcatiunii Tipul uneltei de pescuit ANEXA 5 Seria?.. .. .. .. .. ?nr. 000001 Semnatura de predare: 1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? 2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Am primit Numele si prenumele .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Semnatura L.S. Nota: Fisa de captura se completeaza in momentul descarcarii la centrul de debarcare de catre cel care primeste pestele si se depune o copie in termen de 3 zile la filiala teritoriala a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvaculturii

Braconajul

Braconajul piscicol

  1. din infractiunile si contraventiile la regimul piscicol cu referire  directa la braconajul piscicol(braconajul vanatului se pedepseste  conform altor legi in vigoare)
  2. 61. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni  la 4 ani sau cu amendă penală de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei  următoarele fapte: a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu  materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice  fel, pescuitul cu ostia, cu japca şi cu orice alte unelte înţepătoare  şi agăţătoare; b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor în  perioada de prohibiţie şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în  zonele de reproducere naturală; c) pescuitul sturionilor şi al lostriţei, sub dimensiunile legale, în alte scopuri decât pentru repopulare; d) reducerea debitului şi a volumului de apă în amenajările piscicole şi pe cursurile de apă, în scop de braconaj;

e) pescuitul cu năvoade, voloace, crâsnice, setci, ave, prostovoale,  vârşe, vintire sau cu alte unelte de pescuit industrial, fără  autorizaţie sau permis de pescuit; f) pescuitul comercial pe cursul unei ape curgătoare în zona de 200 metri în aval de baraj; g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit având ochiurile sub dimensiunile minime prevăzute de lege; h) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti  sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor şi a gârlelor de  legătură cu lacurile, bălţile sau terenurile inundabile; i) procurarea, transportul şi comercializarea ilegală a peştelui, icrelor şi produselor din peşte; j) furtul de peşte prin orice mijloace şi metode, din amenajările piscicole. Prin aceasta doresc sa raspund celor care se mai intreaba inca daca  braconajul este contraventie sau infractiune.Acest art. din Legea nr.192  din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol a suferit unele modificari: Lege rep. nr. 192 din 04/19/2001 fondul piscicol, pescuitul si acvacultura Monitorul Oficial nr. 627 din 09/02/2003 Republicata in temeiul art. III din O.U.G. 76/2002 pentru modificarea  si completarea Legii 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si  acvacultura, publicata in M.Of. 455 din 27 iunie 2002, dandu-se  articolelor o noua numerotare. Legea 192/2001 privind fondul  piscicol, pescuitul si acvacultura a fost publicata in M.Of. 200 din 20  aprilie 2001 si a fost modificata si completata ulterior prin O.U.G.  76/2002, publicata in M.Of. 455 din 27 iunie 2002, aprobata cu  modificari prin Legea 42/2003, publicata in M.Of. 51 din 29 ianuarie  2003. Art. 61. (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc  cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei  la 50.000.000 lei urmatoarele fapte: a) prinderea pestelui cu unelte  de plasa si cu pripoane in raurile si lacurile din zona de munte,  precum si in raurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si  Prutului; b) pescuitul prin orice metode si mijloace al pestilor sau  al altor vietuitoare acvatice si al reproducatorilor, in perioada de  prohibitie, precum si distrugerea pontelor depuse in zonele de  reproducere naturala; c) reducerea debitului si a volumului de apa in amenajarile piscicole si pe cursurile de apa, in scop de furt sau braconaj; d) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la  pescuit de catre persoane neautorizate a navoadelor, voloacelor,  crasnicelor, setcilor, avelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor sau a  altor unelte de pescuit in scop comercial; e) importul, confectionarea, producerea, detinerea sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasa monofilament; f) pescuitul comercial pe cursul Dunarii si Prutului, in zona de 500  metri in aval de baraj, precum si pe toate apele curgatoare; g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit avand ochiul de plasa sub dimensiunile minime prevazute de lege; h) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau terenurile inundabile, fara autorizarea administratorilor statului; i) procurarea, transportul sau comercializarea pestelui, icrelor si  produselor din peste fara documente legale, daca legea nu prevede  circumstante agravante; j) furtul de peste prin orice mijloace si metode din amenajarile piscicole. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 62. (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 5 ani la 10 ani urmatoarele fapte: a) pescuitul electric, cu exceptia celui practicat in scop stiintific,  pescuitul cu materiale explozibile, cu substante toxice sau narcotice,  pescuitul cu unelte de plasa monofilament, pescuitul neautorizat in  timpul noptii cu unelte de plasa; b) pescuitul sturionilor sau al lostritei sub dimensiunile legale in alt scop decat de repopulare; c) detinerea, transportul sau comercializarea sturionilor, icrelor negre sau lostritei, fara documente legale. (2) Tentativa se pedepseste. (3) Urmarirea si judecarea infractiunilor prevazute la alin. (1) se fac  in regim de urgenta, potrivit procedurii privind infractiunile  flagrante. Art. 63. Cand infractiunile prevazute la art. 61 si  62 sunt savarsite de persoane cu atributii de constatare a  infractiunilor si contraventiilor, pedepsele se majoreaza cu 2 ani. In ceea ce priveste contraventiile: Art. 54. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 400.000 lei  la 800.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a)  pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de peste, precum si al  altor vietuitoare acvatice, exercitat fara permis sau autorizatie in  cursuri de ape curgatoare sau statatoare, canale artificiale, Delta  Dunarii, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si in  marea teritoriala; b) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror  specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, care se  exercita in ape curgatoare, statatoare, canale artificiale, Delta  Dunarii, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si in  marea teritoriala sau in zone din acestea, in care pescuitul este  interzis; c) refuzul de a prezenta, la cererea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile, permisul sau autorizatia de pescuit. Art. 55. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei  la 1.500.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) pescuitul recreativ in timpul noptii; b) prinderea salmonidelor cu mana; c) pescuitul cu momeli metalice si cu pesti artificiali in raurile populate cu lostrita; d) pescuitul recreativ/sportiv de catre o singura persoana in timpul unei zile de la rasaritul si pana la apusul soarelui: - mai mult de 10 bucati, in total, din speciile de pastrav, lipan si coregon in apele de munte cu salmonide; - mai mult de 5 kg de peste, cu exceptia cazului in care s-a pescuit un  singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg, in apele domeniului  public; e) pescuitul cu momeli naturale in apele de munte ce ofera  conditii de viata salmonidelor nominalizate de autoritatea publica  centrala de protectie a mediului; f) retinerea de catre pescarii  amatori a pestelui si a altor vietuitoare acvatice pescuite sub  dimensiunile minime prevazute de lege; g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare asezate in raza amenajarilor piscicole. Art. 56. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000  lei la 10.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) pescuitul lostritei fara autorizatie speciala eliberata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura; b) asezarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor sau a canalelor; c) pescuitul cu siruri de muste artificiale in apele salmonicole; d) extragerea ghetii naturale din perimetrul zonelor de protectie a faunei piscicole; e) circulatia cu ambarcatiuni cu motor in apele din Delta Dunarii, in  afara traseelor aprobate de autoritatea publica centrala de protectie a  mediului; f) utilizarea la pescuit a setcilor si avelor de orice fel  in Complexul lagunar Razelm-Sinoe, in ghiolurile BelciucErenciuc si in  lacurile litorale; g) folosirea armelor de foc pentru pescuitul delfinilor si al pestilor. Art. 57. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.200.000  lei la 1.400.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) pescuitul recreativ si sportiv al oricaror specii de peste, precum  si al altor vietuitoare acvatice, exercitat in amenajari piscicole,  altele decat cele autorizate in acest scop; b) prinderea pestelui cu unelte de pescuit din plasa sau cu pripoane in apele de munte; c) pescuirea oricaror specii de peste, crustacee, moluste sau alte  vietuitoare acvatice, in perioadele si in zonele de prohibitie. Art. 58. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000  lei la 15.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) oprirea, abaterea, rastocirea unei ape curgatoare sau scurgerea  apei, in parte sau in intregime, fara acordul proprietarului sau  detinatorului folosintei piscicole; b) introducerea de specii, rase  sau hibrizi de pesti, altele decat cele existente in apele curgatoare,  statatoare si in amenajarile piscicole, fara avizul autoritatii publice  centrale de protectie a mediului; c) neluarea masurilor pentru  prevenirea, combaterea si stoparea extinderii epizootiilor, precum si  pentru nedeclararea aparitiei acestora organelor de specialitate; d) vanzarea puietului de peste in alte scopuri decat repopularea; e) executarea lucrarilor de foraje hidrogeologice in amenajarile  piscicole fara autorizatia proprietarului sau a titularului dreptului de  folosinta piscicola; f) aruncarea gunoaielor, a rumegusului de  lemn, a resturilor menajere si a oricaror alte materiale in albiile sau  pe malurile cursurilor de ape curgatoare, in albiile sau pe malurile  apelor statatoare, ale canalelor artificiale, lacurilor naturale si de  acumulare, apelor maritime interioare si pe tarmul marii teritoriale,  precum si in perimetrul amenajarilor piscicole. Art. 59. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000.000 lei  la 16.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) neanuntarea organelor de specialitate imputernicite in acest scop  despre primirea la centrele de colectare a unor cantitati de peste sub  dimensiunile minime, in procente mai mari decat cele prevazute de lege; b) pescuitul comercial al pestelui si al altor vietuitoare acvatice sub  dimensiunile minime, in procente mai mari decat cele prevazute de lege; c) refuzul de a permite accesul la controlul in barci, salupe si alte  ambarcatiuni, in autovehicule, in unitatile de productie si in  perimetrul bazinelor piscicole exploatate prin pescuit recreativ/sportiv  sau comercial al personalului de specialitate imputernicit in acest  scop. Art. 60. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu  amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei urmatoarele fapte  savarsite de persoane fizice: a) distrugerea sau degradarea din  culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a  instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole; b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatorilor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite; c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale  sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta faunei  piscicole; d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole; e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea  pestilor in sistemele de alimentare cu apa, irigatii, precum si in  instalatiile hidroenergetice; f) neluarea masurilor pentru curatarea  zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea fondului piscicol  la constructia sau golirea lacurilor de acumulare; g) neasigurarea debitului de apa necesar in vederea dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare.