www.epescarul.ro

marţi12072021

Last updateWed, 01 Oct 2014 4pm

Back You are here: Home Info Utile LEGISLATIE Protejati stiuca

Protejati stiuca

ORDIN Nr. 642/624 din 15 iulie 2005 Privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica. ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE - Nr. 642

Art. 4 Pentru protejarea unor specii cu valoare economica, admise la pescuit comercial si/sau sportiv, se modifica dimensiunile minime in centimetri ce permit retinerea pestilor din urmatoarele specii: a) biban - 20 cm; b) crap - 45 cm; c) calcan - 50 cm; d) chefal - 30 cm; e) somn - 65 cm; f) salau - 50 cm; g) stiuca - 50 cm.

Art. 5 Pentru determinarea precisa a ariilor de refugiu ale acestor specii periclitate, cu valoare economica si/sau ecologica, gestionarii resurselor acvatice vii (Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", Regia Nationala a Padurilor - Romsilva) vor finanta studii de specialitate. De asemenea, gestionarii resurselor acvatice vii au obligatia sa finanteze, in baza studiilor de specialitate, elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil, realizarea unor programe de inmultire in captivitate si de populare.                                                                                                                                Art. 6 Pentru determinarea precisa a speciilor protejate, gestionarii resurselor acvatice vii vor realiza determinatoare de lucru cu fotografii color pentru gestionari si personalul de paza, control si inspectie. Art. 7 Pentru monitoringul ecologic si managementul durabil al resurselor autoregenerabile piscicole se vor finanta de catre administratorul si gestionarii resurselor acvatice vii, in conformitate cu Legea nr. 192/2001 privind resursele acvative vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, evaluarea anuala a stocurilor de pesti si studii de evaluare a TAC-ului, cu stabilirea cu precadere a gradelor de vulnerabilitate a speciilor enumerate in anexa, in conformitate cu Conventia diversitatii biologice a Organizatiei Natiunilor Unite, Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN) si Programul "Natura 2000" al Uniunii Europene. Art. 8 Gestionarii resurselor acvatice vii si beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal calificat paza si supravegherea in vederea respectarii prezentului ordin. Art. 9 Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura impreuna cu Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si cu Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" va organiza si va sustine financiar derularea prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola a programelor de reconversie profesionala pentru pescarii profesionisti, afectati de prevederile prezentului ordin. Art. 10 Perioada de interdictie poate fi prelungita in baza studiilor de specialitate, elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil, acreditate si recunoscute de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura. Art. 11 Anexa face parte integranta din prezentul ordin. Art. 12 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.