www.epescarul.ro

marţi12072021

Last updateWed, 01 Oct 2014 4pm

Back You are here: Home Info Utile LEGISLATIE Dreptul de pescuit in bazine piscicole naturale

Dreptul de pescuit in bazine piscicole naturale

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ORDIN Nr. 1133 din 28.10.2005 privind dreptul de pescuit in bazine piscicole naturale
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale - in baza : - referatului de aprobare nr. 2529 / 20.10.2005, - prevederilor lit. e) a art. 73, art. 13, alin. 1, 3, 4 aleart. 132, art. 15, din Legea 192 / 2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, - prevederilor Hotararii Guvernului nr. 865 / 2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, - prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155 / 2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale,cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezentul :89

ORDIN Art. 1 Dreptul de pescuit in bazinele piscicole naturale apartine statului, este dat de autorizatia de pescuit si se exercita prin permisul de pescuit. Art. 2 Autorizatia de pescuit este un document cu regim special, emis si eliberat anual de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si contine date referitoare la : zona de pescuit, gestionarul resurselor acvatice vii, populatia de pescari, nave si ambarcatiuni, beneficiarii resurselor acvatice vii si cotele alocate. Art. 3 Autorizatia de pescuit poate fi : a) autorizatie de pescuit in scop comercial ; modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in anexa nr. 1 ; b) autorizatie de pescuit recreativ/sportiv ;modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in anexa nr. 2 ; c) autorizatia de pescuit in scop stiintific; modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in anexa nr. 3 ; d) autorizatia speciala pentru capturarea reproducatorilor; modelul si continutul autorizatiei sunt prezentate in anexa nr. 4. ROMANIA Art. 4 Zonele de pescuit se stabilesc de catre gestionarii resurselor acvatice vii si se comunica anual Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura pana la 31 noiembrie pentru anul urmator, pentru a fi inscrise in autorizatie. Art. 5(1)Gestionarul resurselor acvatice vii poate delega, dupa caz, parte din atributiile sale, pe baza de contract, catre pescari - persoane fizice autorizate, organizatii de pescari sau persoane juridice legal constituite, denumite in continuare gestionari delegati. (2)Gestionarul are obligatia de a solicita Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura inscrierea gestionarului delegat in autorizatia de pescuit. Art. 6 (1)Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura nominalizeaza la propunerea gestionarului resursei acvatice vii, centrele de prima vanzare cu punctele de descarcare arondate. (2)Gestionarul resursei acvatice vii are obligatia de a propune cel putin un centru de prima vanzare cu punctele de descarcare arondate pentru fiecare zona de pescuit. Art. 7(1)Gestionarul/gestionarul delegat este furnizorul resursei acvatice vii capturate si are obligatia de a intocmi avizul de insotire a marfii si factura fiscala, pe specii si cantitati, la punctul de descarcare, acestea fiind si documente legale in vederea monitorizarii capturilor. (2) Gestionarul/gestionarul delegat are obligatia de a completa fisa de captura pentru sturioni, al carei model este prezentat in anexa nr. 5. (3)Gestionarul are obligatia de a transmite periodic Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura rezultatele monitorizarii. Art. 8(1)Gestionarul resurselor acvatice vii are obligatia de a aronda detinatorii de permis de pescuit in baza solicitarii acestora, unei zone de pescuit si de a transmite arondarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in vederea inscrierii acestora in autorizatia de pescuit. (2) Detinatorii de permis trebuie sa solicite arondarea la cel putin o zona de pescuit, in vederea exercitarii dreptului de pescuit prin permis. Art. 9 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura va inscrie in autorizatia de pescuit comercial numarul de identificare al navelor/ambarcatiunilor care isi desfasoara activitatea de pescuit comercial in zona respectiva. Art. 10 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura inscrie in autorizatiile de pescuit comercial cota de pescuit, pe specii, alocata fiecarei zone de pescuit. Art. 11(1)Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura trasmite autorizatia gestionarului, in termen de 15 zile de la solicitarea acestuia. (2)Gestionarul elibereaza autorizatia de pescuit emisa de Agentia Nationale pentru Pescuit si Acvacultura gestionarului delegat desemnat conform art. 5. Art. 12 Agentia Nationala pentru pescuit si Acvacultura,   la propunerea personalului propriu cu drept de control, a  gestionarilor  sau a institutiilor abilitate cu drept de control,  decide, dupa caz, retragerea, suspendarea pentru o perioada de maxim 90 de zile sau anularea autorizatiei de pescuit. Art. 13 Autorizatiile de pescuit eliberate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza valabilitatea. Art. 14 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga:

- Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.430/2005 privind acordarea dreptului de pescuit in scop recreativ /sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 506 din 15 iunie 2005 ; - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.350/2001 pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 617 din 1 octombrie 2001, precum si orice alte prevederi contrare prezentului ordin . Art. 15 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. MINISTRU Gheorghe FLUTUR ANEXA 1 - fata ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA Seria AP nr. .. .. .. AUTORIZATIE DE PESCUIT COMERCIAL ANUL / PERIOADA?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? I. ZONA DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? CPV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? II. GESTIONARUL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. ? GESTIONARUL DELEGAT.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? CTR.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? /.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? CUI 13 casete III. POPULATIA DE PESCARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 randuri a 3 coloane a 9 casete ANEXA 1 - verso IV. EFORT DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 randuri a 15 casete V. COTA ALOCATA PE SPECII U/M 10 randuri a : 16 casete 5 casete PRESEDINTE PD .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. ANEXA 2 ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA Seria AP nr. .. .. .. AUTORIZATIA DE PESCUIT RECREATIV / SPORTIV ANUL / PERIOADA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. I. ZONA DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. II. GESTIONARUL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. III. GESTIONARUL DELEGAT.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. CTR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? CUI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. CTR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CUI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. .. CTR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. /.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CUI 13 casete IV. BAZINE PISCICOLE NATURALE? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..?? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ..  .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. ..  ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. ..  .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ?pana  la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. .. ..  .. .. ..  .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?  de la?..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ..  .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana  la?.. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ?pana  la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? de  la?.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ? de la?..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ?pana la?.. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana  la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. PRESEDINTE ANEXA 3 ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA Seria AP nr. .. .. .. . AUTORIZATIA DE PESCUIT IN SCOP STIINTIFIC ANUL / PERIOADA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I. ZONA DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. BAZINE PISCICOLE NATURALE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ..  ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana la?.. .. .. .. .. ..  ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. ..  .. .. .. .. .. .. ? de la?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?pana  la?..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II. GESTIONARUL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. TEMA DE CERCETARE.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CTR.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? / .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..??CUI 13 casete III. EFORT DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 randuri a 15 casete IV. UNELTE, DISPOZITIVE SI METODE DE PESCUIT 1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. V. RESPONSABILUL CU TEMA DE CERCETARE : NUME .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. PRENUME.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..CNP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. NUME.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..PRENUME.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ?????CNP 10 randuri a 13 casute VI. . SPECIA SI COTA ALOCATA CERCETARII 10 randuri a : 16 casete 5 casete 3 casete PRESEDINTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. KG BUC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. KG BUC ANEXA 4 ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA Seria AP nr. .. .. .. . AUTORIZATIA SPECIALA PENTRU CAPTURAREA REPRODUCATORILOR ANUL / PERIOADA.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ZONA/ZONE/TRONSOANE DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II. GESTIONARUL   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. GESTIONARUL DELEGAT.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CTR.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? / .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?? CUI 13 casete III. POPULATIA DE PESCARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 randuri a 3 coloane a 9 casete IV. EFORT DE PESCUIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 randuri a 15 casete V. COTA DE PESTE ALOCATA 10 randuri a : 16 casete 5 casete 3 casete PRESEDINTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. KG BUC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. KG BUC Punct de debarcare .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. Administrator .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..?.. .. .. .. .. .. FISA DE CAPTURA PENTRU STURIONI NR. .. .. .. .. .. .. data .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Zona de pescuit/tronsonul?.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Locul capturarii sturionului .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Caracteristicile exemplarelor capturate: Specificatia UM Exemplar 1 Exemplar 2 Exemplar 3 Exemplar 4 Denumirea speciei Sex M/F Lungime cm. Greutate totala Kg Greutate dupa eviscerare Kg Greutatea icrelor Kg Greutatea laptilor kg Marca aplicata Nume si prenume pescar Nr. permis Nr. Autorizatie Marcajul exterior al ambarcatiunii Tipul uneltei de pescuit ANEXA 5 Seria?.. .. .. .. .. ?nr. 000001 Semnatura de predare: 1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? 2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Am primit Numele si prenumele .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..? Semnatura L.S. Nota: Fisa de captura se completeaza in momentul descarcarii la centrul de debarcare de catre cel care primeste pestele si se depune o copie in termen de 3 zile la filiala teritoriala a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvaculturii