www.epescarul.ro

marţi12072021

Last updateWed, 01 Oct 2014 4pm

Back You are here: Home Info Utile LEGISLATIE Braconajul

Braconajul

Braconajul piscicol

  1. din infractiunile si contraventiile la regimul piscicol cu referire  directa la braconajul piscicol(braconajul vanatului se pedepseste  conform altor legi in vigoare)
  2. 61. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni  la 4 ani sau cu amendă penală de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei  următoarele fapte: a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu  materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice  fel, pescuitul cu ostia, cu japca şi cu orice alte unelte înţepătoare  şi agăţătoare; b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor în  perioada de prohibiţie şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în  zonele de reproducere naturală; c) pescuitul sturionilor şi al lostriţei, sub dimensiunile legale, în alte scopuri decât pentru repopulare; d) reducerea debitului şi a volumului de apă în amenajările piscicole şi pe cursurile de apă, în scop de braconaj;

e) pescuitul cu năvoade, voloace, crâsnice, setci, ave, prostovoale,  vârşe, vintire sau cu alte unelte de pescuit industrial, fără  autorizaţie sau permis de pescuit; f) pescuitul comercial pe cursul unei ape curgătoare în zona de 200 metri în aval de baraj; g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit având ochiurile sub dimensiunile minime prevăzute de lege; h) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti  sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor şi a gârlelor de  legătură cu lacurile, bălţile sau terenurile inundabile; i) procurarea, transportul şi comercializarea ilegală a peştelui, icrelor şi produselor din peşte; j) furtul de peşte prin orice mijloace şi metode, din amenajările piscicole. Prin aceasta doresc sa raspund celor care se mai intreaba inca daca  braconajul este contraventie sau infractiune.Acest art. din Legea nr.192  din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol a suferit unele modificari: Lege rep. nr. 192 din 04/19/2001 fondul piscicol, pescuitul si acvacultura Monitorul Oficial nr. 627 din 09/02/2003 Republicata in temeiul art. III din O.U.G. 76/2002 pentru modificarea  si completarea Legii 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si  acvacultura, publicata in M.Of. 455 din 27 iunie 2002, dandu-se  articolelor o noua numerotare. Legea 192/2001 privind fondul  piscicol, pescuitul si acvacultura a fost publicata in M.Of. 200 din 20  aprilie 2001 si a fost modificata si completata ulterior prin O.U.G.  76/2002, publicata in M.Of. 455 din 27 iunie 2002, aprobata cu  modificari prin Legea 42/2003, publicata in M.Of. 51 din 29 ianuarie  2003. Art. 61. (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc  cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei  la 50.000.000 lei urmatoarele fapte: a) prinderea pestelui cu unelte  de plasa si cu pripoane in raurile si lacurile din zona de munte,  precum si in raurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si  Prutului; b) pescuitul prin orice metode si mijloace al pestilor sau  al altor vietuitoare acvatice si al reproducatorilor, in perioada de  prohibitie, precum si distrugerea pontelor depuse in zonele de  reproducere naturala; c) reducerea debitului si a volumului de apa in amenajarile piscicole si pe cursurile de apa, in scop de furt sau braconaj; d) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la  pescuit de catre persoane neautorizate a navoadelor, voloacelor,  crasnicelor, setcilor, avelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor sau a  altor unelte de pescuit in scop comercial; e) importul, confectionarea, producerea, detinerea sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasa monofilament; f) pescuitul comercial pe cursul Dunarii si Prutului, in zona de 500  metri in aval de baraj, precum si pe toate apele curgatoare; g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit avand ochiul de plasa sub dimensiunile minime prevazute de lege; h) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau terenurile inundabile, fara autorizarea administratorilor statului; i) procurarea, transportul sau comercializarea pestelui, icrelor si  produselor din peste fara documente legale, daca legea nu prevede  circumstante agravante; j) furtul de peste prin orice mijloace si metode din amenajarile piscicole. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 62. (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 5 ani la 10 ani urmatoarele fapte: a) pescuitul electric, cu exceptia celui practicat in scop stiintific,  pescuitul cu materiale explozibile, cu substante toxice sau narcotice,  pescuitul cu unelte de plasa monofilament, pescuitul neautorizat in  timpul noptii cu unelte de plasa; b) pescuitul sturionilor sau al lostritei sub dimensiunile legale in alt scop decat de repopulare; c) detinerea, transportul sau comercializarea sturionilor, icrelor negre sau lostritei, fara documente legale. (2) Tentativa se pedepseste. (3) Urmarirea si judecarea infractiunilor prevazute la alin. (1) se fac  in regim de urgenta, potrivit procedurii privind infractiunile  flagrante. Art. 63. Cand infractiunile prevazute la art. 61 si  62 sunt savarsite de persoane cu atributii de constatare a  infractiunilor si contraventiilor, pedepsele se majoreaza cu 2 ani. In ceea ce priveste contraventiile: Art. 54. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 400.000 lei  la 800.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a)  pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de peste, precum si al  altor vietuitoare acvatice, exercitat fara permis sau autorizatie in  cursuri de ape curgatoare sau statatoare, canale artificiale, Delta  Dunarii, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si in  marea teritoriala; b) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror  specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, care se  exercita in ape curgatoare, statatoare, canale artificiale, Delta  Dunarii, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si in  marea teritoriala sau in zone din acestea, in care pescuitul este  interzis; c) refuzul de a prezenta, la cererea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile, permisul sau autorizatia de pescuit. Art. 55. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei  la 1.500.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) pescuitul recreativ in timpul noptii; b) prinderea salmonidelor cu mana; c) pescuitul cu momeli metalice si cu pesti artificiali in raurile populate cu lostrita; d) pescuitul recreativ/sportiv de catre o singura persoana in timpul unei zile de la rasaritul si pana la apusul soarelui: - mai mult de 10 bucati, in total, din speciile de pastrav, lipan si coregon in apele de munte cu salmonide; - mai mult de 5 kg de peste, cu exceptia cazului in care s-a pescuit un  singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg, in apele domeniului  public; e) pescuitul cu momeli naturale in apele de munte ce ofera  conditii de viata salmonidelor nominalizate de autoritatea publica  centrala de protectie a mediului; f) retinerea de catre pescarii  amatori a pestelui si a altor vietuitoare acvatice pescuite sub  dimensiunile minime prevazute de lege; g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare asezate in raza amenajarilor piscicole. Art. 56. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000  lei la 10.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) pescuitul lostritei fara autorizatie speciala eliberata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura; b) asezarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor sau a canalelor; c) pescuitul cu siruri de muste artificiale in apele salmonicole; d) extragerea ghetii naturale din perimetrul zonelor de protectie a faunei piscicole; e) circulatia cu ambarcatiuni cu motor in apele din Delta Dunarii, in  afara traseelor aprobate de autoritatea publica centrala de protectie a  mediului; f) utilizarea la pescuit a setcilor si avelor de orice fel  in Complexul lagunar Razelm-Sinoe, in ghiolurile BelciucErenciuc si in  lacurile litorale; g) folosirea armelor de foc pentru pescuitul delfinilor si al pestilor. Art. 57. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.200.000  lei la 1.400.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) pescuitul recreativ si sportiv al oricaror specii de peste, precum  si al altor vietuitoare acvatice, exercitat in amenajari piscicole,  altele decat cele autorizate in acest scop; b) prinderea pestelui cu unelte de pescuit din plasa sau cu pripoane in apele de munte; c) pescuirea oricaror specii de peste, crustacee, moluste sau alte  vietuitoare acvatice, in perioadele si in zonele de prohibitie. Art. 58. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000  lei la 15.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) oprirea, abaterea, rastocirea unei ape curgatoare sau scurgerea  apei, in parte sau in intregime, fara acordul proprietarului sau  detinatorului folosintei piscicole; b) introducerea de specii, rase  sau hibrizi de pesti, altele decat cele existente in apele curgatoare,  statatoare si in amenajarile piscicole, fara avizul autoritatii publice  centrale de protectie a mediului; c) neluarea masurilor pentru  prevenirea, combaterea si stoparea extinderii epizootiilor, precum si  pentru nedeclararea aparitiei acestora organelor de specialitate; d) vanzarea puietului de peste in alte scopuri decat repopularea; e) executarea lucrarilor de foraje hidrogeologice in amenajarile  piscicole fara autorizatia proprietarului sau a titularului dreptului de  folosinta piscicola; f) aruncarea gunoaielor, a rumegusului de  lemn, a resturilor menajere si a oricaror alte materiale in albiile sau  pe malurile cursurilor de ape curgatoare, in albiile sau pe malurile  apelor statatoare, ale canalelor artificiale, lacurilor naturale si de  acumulare, apelor maritime interioare si pe tarmul marii teritoriale,  precum si in perimetrul amenajarilor piscicole. Art. 59. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000.000 lei  la 16.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: a) neanuntarea organelor de specialitate imputernicite in acest scop  despre primirea la centrele de colectare a unor cantitati de peste sub  dimensiunile minime, in procente mai mari decat cele prevazute de lege; b) pescuitul comercial al pestelui si al altor vietuitoare acvatice sub  dimensiunile minime, in procente mai mari decat cele prevazute de lege; c) refuzul de a permite accesul la controlul in barci, salupe si alte  ambarcatiuni, in autovehicule, in unitatile de productie si in  perimetrul bazinelor piscicole exploatate prin pescuit recreativ/sportiv  sau comercial al personalului de specialitate imputernicit in acest  scop. Art. 60. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu  amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei urmatoarele fapte  savarsite de persoane fizice: a) distrugerea sau degradarea din  culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a  instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole; b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatorilor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite; c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale  sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta faunei  piscicole; d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole; e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea  pestilor in sistemele de alimentare cu apa, irigatii, precum si in  instalatiile hidroenergetice; f) neluarea masurilor pentru curatarea  zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea fondului piscicol  la constructia sau golirea lacurilor de acumulare; g) neasigurarea debitului de apa necesar in vederea dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare.